Sindelagsgrænsen 1920

Ved Jørgen Kühl

Dato

21.05.2020

Start

16:15

Varighed

1 gang

Sted

Ribes Vikinger

Holdnummer

2020-37

Foredragsholder

Professor Jørgen Kühl, Ph.D. Rektor

 

 

 

 

Pris: Fri entre   

Dato: 21.5 2020

Tid: 16.15 - 17.15

Sted: Ribes Vikinger - foredragssalen, Odins Plads 1, Ribe

Foredragsholder: Jørgen Kühl, Ph.d. i historie, rektor og honorar-professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg.

Arrangementet er gratis, men vil du sikre dig en plads, skal du tilmelde dig via følgende link. Det er også her du kan læse meget mere og se hele programmet for genforeningsjubilæet i Ribe: www.folkemødeiribe.dk  


I 1920 blev befolkningen i to afstemningszoner i Sønderjylland kaldt til stemmeurnerne for at afgøre, om de ville høre til Danmark og Tyskland – som en praktisk implementering af princippet om den nationale selvbestemmelsesret. Hermed opstod der også en sindelagsgrænse. Foredraget ser på baggrunden, forløbet og følgerne af afstemningerne, som både førte til Nordslesvigs genforening med Danmark og til etableringen af nationale mindretal på begge sider af den nye grænse.

Foredraget afholdes i samarbejde med Ribe Stift og Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Gratis

Aflyst


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder