Dansk-tysk samliv. Om nationalitet og postnationalitet

Ved Jørgen Kühl

Dato

22.05.2020

Start

10:00

Varighed

1 gang

Sted

Ribes Vikinger

Holdnummer

2020-38

Foredragsholder

Professor Jørgen Kühl, Ph.D. Rektor

 

 

 

 

 

Pris: Fri entre   

Dato: 22.5 2020

Tid: 10.00 - 11.15

Sted: Ribes Vikinger - foredragssalen, Odins Plads 1 Ribe

Foredragsholder: Jørgen Kühl, Ph.d. i historie, rektor og honorar-professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg.

Arrangementet er gratis, men vil du sikre dig en plads, skal du tilmelde dig via følgende link. Det er også her du kan læse meget mere og se hele programmet for genforeningsjubilæet i Ribe: www.folkemødeiribe.dk  


I de seneste 100 år er konflikten mellem dansk og tysk ændret til næsten symbiotisk samliv. Flertallene gør i dag stadig større brug af mindretallenes kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud, så disse i dag består af to hovedsegmenter: Det traditionelle nationale, hvor mindretallets tilbud er det naturlige valg, og det postnationale, hvor tilbuddene skaber et tilhørsforhold. Foredraget giver et bud på, hvordan dette har gjort grænsedragningen til en succeshistorie.

Foredraget afholdes i samarbejde med Ribe Stift og Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Aflyst


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder