Hvorfor gik Grundtvig i 1848 ind for at gøre Danmark mindre? II

Dato

23.05.2020

Start

10:00

Varighed

1 gang

Sted

Ribes Vikinger

Holdnummer

2020-41

Foredragsholder

Ove Korsgaard, f. 1942, ph.d., dr.pæd. og professor em. Aarhus Universitet.

Pris: Fri entre   

Dato: 23.5 2020

Tid: 10.00 - 11.15

Sted: Ribes Vikinger - foredragssalen, Odins Plads 1 Ribe

Foredragsholder: Ove Korsgaard, f. 1942, ph.d., dr.pæd. og professor em. Aarhus Universitet.

Arrangementet er gratis, men vil du sikre dig en plads, skal du tilmelde dig via følgende link. Det er også her du kan læse meget mere og se hele programmet for genforeningsjubilæet i Ribe: www.folkemødeiribe.dk  


GRUNDTVIGS SYN UDVIKLINGEN I TYSKLAND. Hvorfor tog Grundtvig i 1848 afstand fra de nationalliberales Ejderstats-politik? Hvorfor argumenterede han for en grænsedragning ”midt inde i hertugdømmet Slesvig”? Hvorfor ville han have oprettet ”en folkelig højskole i Flensborg”, der skulle udgøre ”hertugdømmets navlekule”? Og er der en sammenhæng mellem Grundtvigs syn på Slesvigs fremtid og de ofte citerede linjer ”Til et folk de alle høre/som sig regne selv dertil”?

Foredraget afholdes i samarbejde med Ribe Stift og Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Aflyst


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder