Hvorfor fik tabet af Slesvig betydning for højskolens succes? III

Dato

23.05.2020

Start

13:00

Varighed

1 gang

Sted

Ribes Vikinger

Holdnummer

2020-42

Foredragsholder

Ove Korsgaard, f. 1942, ph.d., dr.pæd. og professor em. Aarhus Universitet.

Pris: Fri entre 

Dato: 23.5 2020

Tid: 13.00 - 14.15

Sted: Ribes Vikinger - foredragssalen, Odins Plads 1 Ribe

Foredragsholder: Ove Korsgaard, f. 1942, ph.d., dr.pæd. og professor em. Aarhus Universitet.

Arrangementet er gratis, men vil du sikre dig en plads, skal du tilmelde dig via følgende link. Det er også her du kan læse meget mere og se hele programmet for genforeningsjubilæet i Ribe: www.folkemødeiribe.dk  


Hvorfor fik tabet af Slesvig betydning for højskolens succes? Slesvigs betydning for højskolens historie. Den første danske højskole blev etableret i Slesvig, nærmere bestemt i Rødding i 1844. Med tabet af Slesvig i 1864 blev denne højskole også tabt. Men tabet blev samtidig indledningen til ’den store højskoletid’ i Danmark. Den grundtvigske højskole blev med kritikeren Jørgen Bukdahls ord hovedkraften i ”at give indhold i begrebet en nationalstat” – og ligeledes en ledende kraft i at fastholde genforeningshåbet. Genforeningen i 1920 bidrog således til en diskussion om og genfortolkning af højskolens idemæssige grundlag.

Foredraget afholdes i samarbejde med Ribe Stift og Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Aflyst


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder