Omdannelse af problematisk plastikaffald til værdifulde råstoffer

- foredrag i Hjerting

Dato

14.11.2018

Start

16:00

Varighed

2 timer

Sted

Jon og Dittes Hus

Holdnummer

2018-137

Foredragsholder

Hülya Ucar Sokoli, Civillingeniør, ph.d., AAU Esbjerg

Foredragsholder: Hülya Ucar Sokoli, Civillingeniør, ph.d., AAU Esbjerg (se programmets forside)
Tidspunkt: 14. november kl. 16.00
Pris: 100,- kr. Tilmelding på hjemmesiden eller billetkøb ved indgangen
Sted: Jon og Dittes Hus (Hjerting), Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V

Bekymringerne om afskaffelse af problematisk plastaffald er stigende i hele verden. For nylig blev en kæmpecontainer fyldt med plastaffald fra EU stoppet i Kina. Man vil ikke længere aftage vores affald. Det betyder, at vi ikke blot indenfor de næste år, men allerede nu står overfor nogle kæmpe miljømæssige udfordringer, som skal løses på en bæredygtig måde. En stor del af plast affaldet bliver produceret i virksomhederne i form af produktionsaffald. Hülya Ucar har undersøgt den nedbrudte plastik fra bl.a. vindmøllevinger og fundet værdifulde kemikalier. Hør Hülya Ucar Sokoli fortælle om, hvordan det problematiske plastaffald måske er en værdifuld ressource og ikke nødvendigvis affald. Omdannelse af plastaffaldet vha. f.eks. vand og katalysatorer kan genindvinde resiner og monomerer til produktion af nye plastmaterialer. Derudover kan der produceres en kvalitets-råolie, som potentielt kan anvendes som brændsel.

Tilmelding til Omdannelse af problematisk plastikaffald til værdifulde råstoffer

Betallingsvindue åbner ved tilmelding

Foredragsholder

Hülya Ucar Sokoli, Civillingeniør, ph.d., AAU Esbjerg


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder