Om Folkeuniversitetet

Sydvestjysk Folkeuniversitet

Sydvestjysk Folkeuniversitet er blandt de ældste. Det har eksisteret siden 1899 til glæde for masser af nysgerrige deltagere, som gennem tiden er blevet inspireret og oplyst. Mange hundreder af forskere har delt ud af deres viden. Du tilmelder dig vores kurser og foredrag her på folkeuniversitetets hjemmeside. Har du spørgsmål eller brug for hjælp med tilmeldingen kan du sende os en mail på: fusydvest@sdu.dk

Alle kan gå på Folkeuniversitetet – det gælder også dig. Vi glæder os til at se dig. Vi gør det sjovt at blive klogere!

Hvem står bag Sydvestjysk Folkeuniversitet i Esbjerg:

Sydvestjysk Folkeuniversitet består af en bestyrelse og en daglig leder.

Bestyrelsen fungerer som et repræsentantskab og er organisationens øverste myndighed. Dens medlemmer består af repræsentanter fra formidlings- og uddannelsesinstitutioner samt foreninger med alment kulturelle formål.

Den daglige leder refererer til bestyrelsen ved dens formand og har ansvaret for at udføre programlægning, administration, markedsføring og udvikling.

Bestyrelsen

Mark West (formand), Birgit Jahn (næstformand), Søren Byskov, Else Marie Frisenvad, Lenette Anstensrud, Christina Balslev Jespersen Saers og Karen Jermiin Nielsen.

Bestyrelsen repræsenterer institutionen udadtil. Et medlem er udpeget af Esbjerg Kommune for en fire-årig periode; et medlem er udpeget af Esbjerg Kommunes biblioteksvæsen; et medlem er udpeget af Syddansk Universitet.

De fire øvrige medlemmer skal repræsentere alment kulturelle interesser, og udpeges af bestyrelsen.

Specialaftaler og rabatter:

Ansatte på Syddansk Universitet:

Ansatte på Syddansk Universitetet i Esbjerg kan deltage gratis i de fleste hold på Sydvestjysk Folkeuniversitet. Specialaftalen gælder dog ikke i forbindelse med rejser, udflugter eller velgørenhedsarrangementer. På hold hvor der er inkluderet bog, forplejning, billetter til forestillinger mv., gives der ikke rabat. Aftalen gælder kun for ansatte på SDU Esbjerg og tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingen skal ske via mail til fusydvest@sdu.dk

Studerende: Studerende, der modtager Statens Uddannelsesstøtte kan få 50 % rabat på alle Folkeuniversitetets forelæsninger og arrangementer.

Sådan stiller du forslag til det kommende program

Forslag fra kursister

Savner du som kursist specifikke emner blandt de tilbud, Sydvestjysk Folkeuniversitet i Esbjerg har haft på programmet de seneste semestre, er du meget velkommen til at sende os en e-mail med dit forslag til emne og/eller underviser.

Forslag fra kommende undervisere

Sydvestjysk Folkeuniversitetet i Esbjerg modtager også gerne nye og spændende forslag til kurser eller forelæsninger fra undervisere landet over.

Ønsker du at undervise hos os, bedes du sende os dit forslag via e-mail. Du bør sende dit forslag i god tid!

Send dit forslag til

Sydvestjysk Folkeuniversitet, Syddansk Universitet, Degnevej 14, 6705 Esbjerg Ø, fusydvest@sdu.dk

Bestyrelsen drøfter alle indkomne forslag, og lever forslaget op til formålet for Sydvestjysk Folkeuniversitet, så vil vi gøre alt for at få oprettet kurset.