Jyske Lov – Lov af tiden

Dato
3. oktober 2024
Start
18:00
Slut
19:45
Sted
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Tid
Torsdag. 03/10/24, kl. 18.00 – 19.45

Sted
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg

Pris
kr. 140

Pris studerende
70 kr. mod fremvisning af gyldig legitimation

Foredragsholder
Per Andersen, ph.d., professor i retsvidenskab, SDU Esbjerg

Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag. 19/9/24

Jyske Lov – Lov af tiden
Lige siden Jyske Lov blev nedskrevet i 1241, har ordene ”Med lov skal land bygges” stået som et ideal for en samfundsindretning, hvor folket fulgte loven, og enhver kunne få sin ret. Jyske Lov, der var én af flere såkaldte landskabslove fra 1200-tallet, indledes udover de stadig så berømte ord med en fortale, der fortæller, hvorfor der i et samfund er brug for love og regler, og hvorfor disse skal være almengyldige. Derefter opstiller den i tre bøger de grundlæggende regler for menneskers samvær og retssystemets funktionalitet.

Jyske Lov giver os en unik indsigt i, hvad der optog forskellige interessenter i 1200-tallets Danmark, og hvorledes de forestillede sig, at samfundet skulle blive mere retfærdigt – men som alle middelalderlige kilder åbner den også for lige så mange spørgsmål, som den giver svar. Foredraget tager os med ind i retshistorikerens værksted og middelalderens retsverden, der var under markant forvandling i netop årene omkring Jyske Lovs tilblivelse.

140,00 kr.

Foredragsholder

Per Andersen, ph.d., professor i retsvidenskab, SDU Esbjerg