Fremtidens natur - Livestreaming

Livestreaming fra Aarhus universitet

Dato

10.03.2020

Start

19:00

Varighed

1 gang

Sted

Bramming Egnsmuseum

Tid: d. 10.3-2020 kl.19.00 - 21.00

Sted: Bramming Egnsmuseum 

Pris: Fri entre

Forelæser: professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Der sælges vand og kaffe i pausen


Jorden er en levende planet – fyldt med mange forskellige livsformer. Men dens varierede og rige biodiversitet er nu under pres. Vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter. Ja, sågar bliver ordet 'masseuddøen' ofte bragt i spil. Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende interesse for bæredygtighed.

Professor i økologi Jens-Christian Svenning er centerleder for et stort internationalt forskningscenter med titlen ’Center for Biodiversitetsdynamik i en Verden under Forandring’. I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden – og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller mennesket?

Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen – hvor stærk den er, og hvad der styrer den. Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner. Og hvad med den danske natur – og hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn – og hvad med honningbien? 

Du kommer også til at høre om koblingen mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen – og hvordan biodiversiteten formentlig udvikler sig i fremtiden.
Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.

Foredraget afholdes i samarbejde med Bramming Egnsmuseum 

Tilmelding til Fremtidens natur - Livestreaming

Betallingsvindue åbner ved tilmelding


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder