Berlin * Sønderborg * Aabenraa

Dato

22.05.2020

Start

13:00

Varighed

1 gang

Sted

Ribes Vikinger

Holdnummer

2020-48

Foredragsholder

Frode Sørensen, sparekassemand, politiker og medlem af folketinget 1998-2007

Pris: Fri entre   

Dato: 22.5 2020

Tid: 13.00 - 14.15

Sted: Ribes Vikinger - foredragssalen, Odins Plads 1 Ribe

Foredragsholder: Frode Sørensen, sparekassemand og politiker, medlem af folketinget 1998-2007, skatteminister 2000/01. Siden 2010 formand for Sprogforeningen - Danmarks ældste nationale forening.

Arrangementet er gratis, men vil du sikre dig en plads, skal du tilmelde dig via følgende link. Det er også her du kan læse meget mere og se hele programmet for genforeningsjubilæet i Ribe: www.folkemødeiribe.dk  


Perioden fra midten af oktober 1918 og frem til 17. november 1918, blev afgørende for Nordslesvigs krav i henhold til Prag-Fredens § 5 om befolkningens ret til selvbestemmelse. H. P. Hanssen udnyttede i den tyske Rigsdag det voksende mismod efter Tysklands mislykkede forårsoffensiv på Vestfronten. Mytteri og opstand i Kiel den 4. november bredte sig til Sønderborg, hvor matros og skrædder Bruno Topff gennemførte en dramatisk men ublodig revolution. De danske parlamentarikere i Berlin H. P. Hansen, Nis Nissen og H. D. Kloppenborg-Skrumsager drøftede taktik og forberedte deres indsats på det for den danske befolkning i Nordslesvig afgørende møde på Folkehjem den 16. – 17. november 1918.

Gratis

Aflyst


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder