Kursus: Europæisk Kirkehistorie

Dato

13.11.2018

Start

18:00

Varighed

4 tirsdage

Sted

Esbjerg Hovedbibliotek

Lokale

Møderum 2

Holdnummer

2018-150

Foredragsholder

Mattias Skat Sommer, cand.theol, Aarhus Universitet

Underviser: cand.theol. Mattias Skat Sommer, Aarhus Universitet
Tidspunkter: 4 tirsdage - 13.11. + 20.11 + 27.11. + 11.12. - kl. 18.00
Sted: Møderum 2, Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Pris: 350,00 kr. - eller adgang med Fordelskort
Pris v. tilmelding senest 23. oktober: 315,00 kr.
Pensionistpris: 330,00 kr.
Studenterpris: 175,00 kr.
Tilmelding senest den 3. november

Den periode, som vi normalt betegner middelalderen begyndte omkring år 500. Efter Det vest-romerske Riges sammenbrud blev det kulturelle, politiske og religiøse tyngdepunkt i Europa flyttet mod nord og vest. De frankiske og tyske herskere forsøgte med sig selv i spidsen at genskabe Antikkens Romerrige, og inden for kirken konsolideredes under Gregor VII i 1000-tallet den pavelige magt. Samtidig voksede klosterbevægelsen til en indflydelsesrig kirkelig og religiøs stemme. Med grundlæggelsen af de første europæiske universiteter fik teologien et nyt ansigt, og i korstogsbevægelsen engagerede lægfolket sig på en helt ny måde i den kristne religion. Disse og andre emner vil blive gennemgået på kurset, der omhandler tiden fra ca. 500 til ca. 1200 – den tidlige Middelalder og Højmiddelalderen.

Aflyst

Foredragsholder

Mattias Skat Sommer, cand.theol, Aarhus Universitet


Folkeuniversitetets nyhedsbrev

Modtag de seneste opdateringer og nyheder